Odyoloji Birimi Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019

Odyoloji Birimi


Hastanemiz bünyesinde 1 Odyametrist görev yapmaktadır.

Odyometrist: İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımıyla saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.a

Odyometri: İşletmenin ölçülmesini ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir. İşitme ile ilgili test ve ölçümleri kapsar.

Odyoloji birimimizde yapılan işlemler:

Saf Ses Odyometristi: Bireylerin işitmesinin değerlendirilmesinde saf seslerin kullanılması temeline dayanan standart davranışsal testlerden biridir.

Konuşma Odyometristi:İnsan sesini uyarıcı olarak kullanarak değerlendirme yapmaya yarayan teste Konuşma (Speech) Odyometrisi denir.

Timpanometri: Kulak zarının hareket kabiliyetini ve orta kulaktaki basınç değişikliklerini ölçmeye yarayan objektif test yöntemidir.

Akustik Refleks: Bu test ile şiddetli bir uyarana karşı akustik refleks yollarının ne derecede çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinilir.

Yeni doğan işitme taraması: Yeni doğan işitme taraması programının temel amacı ülkemizde her yıl doğan işitme kayıplı bebeklerin tanısının erken konması ve rehabilitasyonunun sağlanmasıdır.

Paylaş