Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi


Tıbbi sosyal hizmet: Hastanede ayaktan veya yatarak muayene, tetkik ve tedavisi yapılan hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici destekleyici ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden taburcu olduktan sonra kişisel ve aile sorunlarının çözümlenmesi gibi hizmetlerin bütünüdür.

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan profesyonel bir meslek elemanıdır. Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

Hastaneden hizmet alan;

-Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

-Engelli hastalar,

-Sağlık güvencesiz hastalar,

-Aile içi şiddet mağduru hastalar,

-İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

-Mülteci ve sığınmacı hastalar,

-İnsan ticareti mağduru hastalar,

-Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

-Kronik hastalar,

-Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

-Alkol ve madde bağımlısı hastalar

-Yabancı uyruklu tedaviden yararlanamayan hastalar.

 Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

 Tel: 0312 785 10 41/1038

Paylaş