Evlilik Raporları
08 Kasım 2018


4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu''nun 136.maddesi ile evlenecek kişilerden"SAĞLIK RAPORU"istenmesi zorunlu tutulmuştur.Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler:

1-

Eş Adaylarının her biri için:

1' er Adet Vesikalık Fotoğraf

2-

Eş Adaylarının her biri için:

1' er Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


İşlem Adımları:

Kişiler ikamet ettikleri bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerine başvurup, gerekli belgeleri vererek işlemi başlatırlar.


Başvuru Yeri:


İkamet ettikleri İllerdeki o bölgede (Aile Sağlığı Merkezleri) 'dir


Başvuru Şekli:

İlgili kişiler şahsen başvurmak zorundadır.

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.


Özel Durumlar:

Hekim gerekli gördüğü takdirde testler (HIV, HEPATİT B-C,VDRL..) için kan alınmakta ve göğüs filmi çekilmektedir. Evlilik raporları ücretsizdir.