Anne Karnındaki Bebeğin Vücut Sistemlerinin Hafta Hafta Gelişimi
07 Şubat 2018


1. İSKELET SİSTEMİ

5. Hafta

Bebeğin ilerleyen dönemlerde omurlarını, kaslarını ve derisini oluşturacak olan yapılar, yani somitler oluşur.

6. Hafta

İlerleyen gebelik dönemlerinde gelişecek olan uzuv tomurcukları oluşur.2.JPG


7. Hafta

6. gebelik haftasında oluşan uzuv tomurcukları düzleşir ve parmak uçları oluşur. Aynı zamanda dirsekleri ve burun delikleri de meydana gelir.

8. Hafta

Kemikler oluşmaya başlar. Omurlar ve kaburgalar belirgin hale gelirken, ayak parmakları birbirinden ayrılır.

9. Hafta

Eşsiz parmak uçları tamamen oluşmuş durumdadır.

10. Hafta

Kemik oluşumunun başlamasıyla birlikte boyun uzar.

13. Hafta

Tüm eklemler belirgin hale gelir.

14. Hafta 

Omurga düzleşir.

22. Hafta

Bebeğin kulağındaki kemikler sertleşmeye başlar, bu sayede denge duyusunun oluşumu söz konusudur.

24. Hafta

Tüm vücut iskeleti oransal olarak denge halindedir. Vücudun tamamı baş, gövde ve bacaklar şeklinde ele alınırsa hepsi ayrı ayrı vücudun üçte birini teşkil eder.

37. Hafta

Kol kemiği (humerus), uyluk kemiği ve kaval kemiklerinde kemikleşme başlar.

39. Hafta

Bebeğin vücudundaki uzun olan kemiklerin orta kısımları kemikleşir, ancak el parmaklarının uçları ile ayak parmakları hala kıkırdaktır.

2. KAS SİSTEMİ

3.JPG

8. Hafta

Gövde duvarı kas katmanları ile spinal kas tabakaları gelişir.

10. Hafta

Bebeğin dili tamamen gelişmiştir.

13. Hafta

Fetüs bu haftadan itibaren giderek ağırlaşmaya başlar. Bu ağırlığın esas nedeni oluşmaya ve gelişmeye devam eden kaslardır.

23. Hafta

Göz kapakları tam anlamıyla gelişmiştir.

31. Hafta

Kas yapısı hızla gelişmeye devam etmektedir.

3. SİNİR SİSTEMİ

4.JPG

5. Hafta

Beyin ve omurilik oluşmaya başlar.

6. Hafta

Gözler oluşmaya başlar.

7. Hafta

Beyin gelişimi sür’atle devam ederken, gözler ortaya çıkmaya başlar.

12. Hafta

Beyinde, kasları doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden motor nöronlar gelişmeye devam ederken beyincikte oluşmaya başlar.

13. Hafta


Beyindeki sinir hücreleri miyelin kılıf adıyla bilinen bir yağ tabakası tarafından çevrelenmeye başlar.

14. Hafta 

Bebeğin omuriliği, omurga kanalında gelişmeye devam ederken, 14. haftanın sonunda kanalın tamamını dolduracak hale gelir.

16. Hafta

Dilindeki tat tomurcukları olgunlaşır.

18. Hafta


Bebeğin gözleri ve kulakları olması gereken yerlere konumlanarak orada gelişmeye devam ederler.

25. Hafta

Bu haftaya kadar düz olan beyin yüzeyi bebeğin sinir sisteminin gelişmesiyle birlikte kıvrım kıvrım olmaya başlar.

27 . Hafta

Gözler ışığa karşı duyarlı hale gelirken, bu zamana kadar kapalı olan göz kapakları açılır.

29. Hafta


Beynin serebral korteksinde elektriksel faaliyetler oluşmaya başlar.

34. Hafta 

Bebeğin parmaklarını aracı olarak kullandığı emme refleksi gelişmeye başlar.

38. Hafta

Odaklanma ve net görme konusunda henüz tam başarılı olmasa da, bebeğin gözleri oldukça gelişmiştir ve bir yetişkinin gözünün dörtte üçü kadar büyümüştür.

4. ENDOKRİN SİSTEMİ

6. Hafta

Bebeğin pankreası oluşmaya başlar.

9. Hafta

Troid, bebeğin dil kökünden başlayarak boynuna doğru ilerler.

12. Hafta

Bebeğin pankreasında insülin hormonu üretilmeye başlar.

14. Hafta

Troid bezleri gelişimlerini tamamlayarak hormon üretmeye başlar.

24. Hafta

Fetüs bu hafta, vücudunda doğumdan sonra kendisine enerji ve ısı sağlayacak olan kahverengi yağ depolamaya başlarken, hızlı çalışan metabolizması annesinden daha yüksek vücut sıcaklığına sahip olmasını sağlar.

25. Hafta

Adrenalin hormonu, böbrek üstü bezlerinden salgılanmaya başlar.

 31. Hafta


Bebeğin beynindeki hipofiz hormonu büyüme hormonu salgılamaya başlamıştır.

5. SOLUNUM SİSTEMİ

8. Hafta

Akciğerler oluşmaya başlar.

9. Hafta

Diyafram meydana gelir.

10. Hafta

9. haftada oluşmaya başlayan diyaframın gelişimi tamamlanır.

13-14. Haftalar

Fetüs nefes alıp verme hareketlerini yapmaya başlar.

15. Hafta 

Akciğerlerdeki bezler mukus salgılamaya başlarken, akciğer kollara ayrılmaya ve bölünmeye devam eder.

16. Hafta

Düzenli nefes egzersizleri ile birlikte fetüs hıçkırmaya başlar.

17. Hafta

Bronşcuklar oluşmaya ve gelişmeye başlar.

23. Hafta


Kan akımı ve alveoller arasındaki bariyerler iyice incelerek içinden geçen oksijen ve karbondioksitin geçmesini kolaylaştırır.

35. Hafta 

Bebeğin akciğerlerinde yüzey gerilimini azaltarak bebeğin daha kolay nefes alıp vermesini sağlayan sürfaktan adında bir madde üretilmeye başlar.

39. Hafta

Fetüs bu hafta dakikada tam 40 kez nefes alıp verebilir haldedir.

6. SİNDİRİM SİSTEMİ

5.JPG

6. Hafta 

Mide oluşmaya başlarken, pankreas, karaciğer ve safra kanalı da meydana gelir.

7. Hafta

Bağırsaklar meydana gelir ve uzarlar.

8. Hafta

Dışkının atılmadan önce bir müddet depolandığı bölüm olan rektum oluşmaya başlar.

11. Hafta


Bağırsaklar karın boşluğuna yerleşir.

12. Hafta 

Bebeğin doğumundan itibaren 24 saat içinde yapması beklenen mekonyum (ilk dışkı) oluşmaya başlar.

16. Hafta


Oluşan mekonyum kolona varır.

21. Hafta

Anal sfinkter adındaki dışkılamada söz konusu olan istemli ve istemsiz kas yapısı tamamen işlevini kazanmıştır.

32. Hafta

Bebeğin her 40 dakikada 1, midesi dolar ve boşaltılır. Bu aşamada fetüs her gün yaklaşık 0.5 litre amniyotik sıvı yutar. Bu bağırsakların gelişimi için çok gereklidir.

33. Hafta

Bağırsaklar doğum sonrasındaki yiyecekleri sindirebilecek kadar gelişmiştir.

39. Hafta 

Karaciğer, metabolizmayı kontrol edebilecek kadar gelişmiş durumdadır.

7. ÜREME SİSTEMİ

8. Hafta

Bu haftada bebeğin cinsiyet organları net değildir. Dişi ve erkek bebeklerin genital bölgeleri arasında henüz bir fark yoktur.

10. Hafta

Bebeklerin cinsiyet organlarında farklılıklar meydana gelmeye başlar.

17. Hafta

Kız bebeklerde rahim, vajina ve fallop tüpleri meydana gelmeye başlar.

20. Hafta


Kız bebeklerde her biri altı milyona yakın yumurta barındıran ovaryumlar meydana gelirken, erkeklerde oluşan testisler skrotuma iner.

39-40. Haftalar

Bu dönemde erkek bebeklerin testisleri skrotuma tamamen inmiş durumdadır.