Hasta Hakları Nedir?
19 Şubat 2024

HASTA HAKLARI

 • Hizmetten genel olarak faydalanma;

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

 • Bilgilendirme ve bilgi isteme;

  Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı istemeye,

 • Mahremiyet;

  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

 • Reddetme, durdurma ve rıza;

  Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

 • Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme;

  İmkanlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ya da vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,

 • Güvenlik;

  Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya,

 • Dini vecibeleri yerine getirebilme;

  Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık;

  Saygı ve itina gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya,

 • Ziyaret ve refakatçi bulundurma;

  Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya,

 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı;

        Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma hakkınız vardır.