Hasta Ziyaret ve Refakatçi Kuralları
19 Şubat 2024

HASTA ZİYARETİNDEN AMAÇ NEDİR?

»  Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak
    (giysi gibi) 
»  Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
»  Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak 


HASTANEMİZDE ZİYARET HANGİ SAATLERDE YAPILMALIDIR?
»  Ziyaret Saatleri
   Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
   Ziyaret Saatleri
     

12:00-13:30 / 18:00 - 19:00  saatleri arasındadır.

  Yoğun Bakım Ünitesi Ziyatret saatleri 12:00 - 13:00 / 18:30 - 19:30 arasındadır.

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ  KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR
»  Hasta erişkin ve şuuru açık ise;  
    Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir 
» Hastanın şuuru kapalı ise; 
    Birinci derece yakınına bilgi verilir 
»  Hasta çocuk ise;
    Ebeveynine bilgi verilir.
»  Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR ?

•»  Yoğun bakımda yatan hastalar 
•»  Bulaşıcı hastalığı olan hastalar 
•»  Bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
(kanser tedavisi alan,  organ nakli yapılmış,  steroid tedavisi alan hastalar) 
•»  Doktorunun  ziyarette sakınca gördüğü hastalar 
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır) 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR ? 

•»  12 yaş altı çocuklar, 
•»  Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar 
•»  Herhangi bir  kronik hastalığı olan hastalar 
•»  Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

•»  Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır 
•»  Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
•»  Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
•»  Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
•»  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
•»  Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
•»  Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili  tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır 
•»  Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler,hemen ellerini sabunlu su ile veya alkol bazlı dezenfektanlar kullanarak temizlemelidir.
•»  Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır 
•»  Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir 
•»  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir 
•»  Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir 
•»  Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir 
•»  Kemik iliği nakli ve  organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
•»  Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır 
•»  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir 
•»  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır 
•»  Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır 
•»  Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir .
•»  Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

•»  Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 
•»  Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
•»  Hastane güvenliğini bozar.
•»  Uyuyan hastalar rahatsız olur.
•»  Hasta hakları ihlal edilir.

REFAKAT KURALLARI        
                     

1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır. 
3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır. 
4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması gerekir. 
5. Refakatçiler Refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır. 
6. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
7. Refakatçiler hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. 
8. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir. 
9. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir. 
10. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir. 
11. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. 
12. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir. 
13. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.