Kurumsal Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde olmasının sağlanması.

Hedef-2: Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-3: Hastanenin tüketim giderlerinde tasarruf sağlamak.

Hedef-4: Hastanemiz tıbbi atık miktarını azaltmak.

Hedef-5: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

Hedef-6: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-7: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-8: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-9: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.