Hasta Sorumlulukları
19 Şubat 2024

HASTA  SORUMLULUKLARI

1.Genel Sorumluluklar,

   a.Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalıdır.

   b.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

   c.Basit durumlarda kişi kendi bakımını yapmalıdır.

2.Sosyal Güvenlik Durumu,

   a.Hasta, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.

   b.Hasta muayeneye gelirken, mutlaka yanında kimliğini bulundurmalıdır.

3.Sağlık Çalışanını bilgilendirme,

   a.Hasta, yakınmalarını, daha önce kullandığı ilaçları, müdahaleleri, alerjilerini, sağlığı ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz vermelidir.

4.Hastane kurallarına uyma,

   a.Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

   b.Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

   c.Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa, randevu tarihine ve saatine uyması gerekmektedir.

   d.Hastalarımız, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

   e.Hasta hastane malzemesine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

   f.Bilinci açık ve planlı yatış yapılan hastalar tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu    bilmeli ve buna göre tedbir almalıdır.

   g.Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi, vb.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamalı ve elektrikli alet kullanmamalıdır.

   h.Hastanenin; ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (fiziksel ve sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol ve diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek   herhangi bir şeyi taşımak yasaktır.) uymalıdır.

5.Tedavisi ile ilgili önerilere uyma,

   a.Hasta tedavisi ve ilaçla ilgili tavsiyeleri dikkatle incelemeli, anlayamadığı yerleri sormalıdır.

   b.Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi ve önerilere uyulmamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.